5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Inrichtingsplan visvijver Losser gereed
In opdracht van de gemeente Losser heeft Natuurbank Overijssel een inrichtingsplan opgesteld voor de oude visvijver-schaatsbaan aan de Nitertweg in Losser. Samen met de lokale vogelwerkgroep, Vereniging Natuurmonumenten en lokale deskundigen is een inrichtingsplan opgesteld waarbij is ingez ...
:: lees verder >>>
Effectstudie natuurwaarden en vliegtuigen
Natuurbank Overijssel heeft opdracht gekregen van Luchtsportcentrum Overijssel om het effect van een nieuw aan te leggen vliegveldje voor Micro Light Aircrafts (MLA's) en paramoteurs inzichtelijk te maken. het gaat daarbij onder andere om het effect van geluid en vliegbewegingen op Natura 2000-geb ...
:: lees verder >>>
Lopend onderzoek: Vleermuizen
Onderzoek naar de gebruiksfunctie van gebieden en gebouwen voor vleermuizen loopt op het einde. Onderzoek naar vleermuizen is seizoensgebonden. In het najaar wordt er met name onderzoek gepleegd naar paarverblijven van de gewone dwergvleermuis. Afhankelijk van de temperatuur kan dat tot medio okto ...
:: lees verder >>>
 
 
by Sitework