5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Stichting Natuurbank Overijssel

Doelstelling
Stichting Natuurbank Overijssel is een jonge natuurbeschermingsorganisatie die in 2010 is opgericht. Zoals vermeld in de naam, is de stichting actief in de provincie Overijssel. De doelstelling van de stichting is:

Het verzamelen en publiceren van veldbiologische gegevens in Overijssel.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door:
- het stimuleren van veldbiologisch onderzoek;
- het bieden van ondersteuning aan organisaties en personen die actief zijn op het gebied van veldstudie. Onder andere door het aanbieden van cursussen en organisatorische- en technische ondersteuning;
- het (in opdracht) verrichten van veldbiologisch onderzoek.

Stichting Natuurbank Overijssel beschikt over een team van deskundige medewerkers, ieder met eigen specifieke kennis en vaardigheden.  De volgende personen zijn werkzaam vanuit Natuurbank Overijssel:


Bureau-medewerkers:

Ing. Pim Leemreise
Functie: directeur en contactpersoon
Werkzaamheden: dagelijkse leiding projectbureau, senior onderzoeker (vogels), Flora- en Faunawet, contactpersoon NDFF. 

Ing. Rody Schröder
Functie: bureau- en veldmedewerker
Werkzaamheden: databeheer, vrijwilligersbeheer, GIS-medewerker, veldbiologisch onderzoek  (vogels, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, sprinkhannen, krekels, flora en vegetatie),

Veldbiologen:

Ing. Bas Voerman
Functie: veldmedewerker
Werkzaamheden: Onderzoeker zoogdieren (specialist vleermuizen),  amfibieën, reptielen, dagvlinders, vogels,

Benno te Linde
Functie: veldmedewerker
werkzaamheden: onderzoeker flora en vegetatie (specialist)

Louis Jan van de Berg
Functie: veldmedewerker
werkzaamheden: onderzoeker flora en vegetatie (specialist)


Bestuur
Er is nog geen bestuur gevormd. Het streven is om medio 2011 een voltallig bestuur te kunnen presenteren.
 
 
by Sitework