5
 

pijlcontact
Stichting Natuurbank Overijssel
Postbus 206
7480 AE Haaksbergen

T 06-14435700
E info@natuurbankoverijssel.nl

Inrichtingsplan visvijver Losser gereed

In opdracht van de gemeente Losser heeft Natuurbank Overijssel een inrichtingsplan opgesteld voor de oude visvijver-schaatsbaan aan de Nitertweg in Losser. Samen met de lokale vogelwerkgroep, Vereniging Natuurmonumenten en lokale deskundigen is een inrichtingsplan opgesteld waarbij is ingezet op het vergroten van plas-dras en vochtig hooiland. Tot het plan behoort ook de wens om een amfibieĆ«ntunnel aan te leggen om te voorkomen dat trekkende padden worden doodgereden.

In het najaar van 2013 zal het plan worden vastgesteld door de gemeente Losser waarna met de uitvoering gestart kan worden.
 
 
by Sitework