Diensten

Natuurbank Overijssel is gespecialiseerd in veldbiologisch onderzoek en vraagstukken op het gebied van beschermde soorten en gebieden en het opstellen van beheer- en inrichtingsplannen van erven, natuurgebied en landgoederen. We zijn actief in heel Nederland.

Wij zijn hoofdzakelijk actief op het raakvlak van ruimtelijke ontwikkelingen en de Wet natuurbescherming, zoals in het kader van bestemmingsplannen en het uitvoeren van werkzaamheden zoals beheer- en inrichtingsmaatregelen. Onze hoofdactiviteiten bestaan uit:

 • Uitvoeren van natuurwaardenonderzoeken
 • Uitvoeren van effectbeoordelingen beschermde soorten en -gebieden
 • Opstellen van beheer- en inrichtingsplannen
 • Opstellen van stikstofberekeningen
 • Uitvoeren van veldbiologisch onderzoek
 • Juridisch advies Wet natuurbescherming

Wij leveren we volgende producten:
 • Quickscan flora en fauna
 • Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)
 • Stikstofberekening m.b.v. Aerius Calculator
 • Erfinpassingsplan
 • Voortoets Natura 2000
 • Verspreidingsonderzoek flora, vegetatie en soorten (incl. GIS-verwerking)


Natuurbank Overijssel is een klein adviesbureau met enkele medewerkers en werkt nauw samen met enkele zelfstandige ecologen. Voor het uitvoeren van grootschalige inventarisaties, beschikken wij over flexibele groep veldbiologen.

Wij beschikken over een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).