Voor wie

Natuurbank Overijssel werkt voor commerciële partijen, zoals stedenbouwkundige bureaus, particulieren, overheden (gemeenten, provincie) en maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties.